Zbierať smeti pre radosť

3. novembra 2019, narodilsavlk, Nezaradené

Od jari mám takú neobvyklú záľubu. Vždy, keď idem do prírody zoberiem si so sebou vrecko na smeti a všetky smeti, ktoré po ceste nájdem pozbieram.  Z prírody sa vraciam s množstvom vyzbieraných smetí  a veľmi dobrým pocitom na duši / v srdci.  Smeti však nezbieram iba kvôli dobrému pocitu z ich zbierania,  ale aj kvôli niekoľkým praktickým dôvodom. Plasty napríklad zbieram pre to, že najnovšie vedecké výskumy preukázali, že mikročiastočky plastov sa dostali do kolobehu vody a nachádzajú sa, tak v spodných vodách, ako aj v dažďových kvapkách, ktoré padajú na zem z oblohy..  Rozbité sklo zase zbieram preto, že sa ľudia v lese na ňom môžu zraniť, prípadne sa pri vhodnom uhle dopadu slnečných lúčov na sklenený črep, môže zapáliť opadané suché lístie a vzniknúť požiar.

Smetí  je však v prírode stále dosť, preto ak nejaké uvidíte pri svojich potulkách prírodou aj Vy, nebojte sa ich pozbierať  a odniesť tam kam patria.